1291.Eşqin pislənilməsi.
4270. İmam Əli (ə): «Hicran eşqin cəfasıdır».
4271. İmam Əli (ə): «Hər kim nəyə aşiq olarsa, həmin şey onun gцzьnь kor, qəlbini xəstə edər. Belə insan sağlam olmayan gцzlə baxar, eşitməyən qulaqla eşidər. Şəhvətlər onun ağlını pərən-pərən salmış və dьnya qəlbini цldьrmьşdьr.»
4272. İmam Sadiq (ə)(Eşq barədə suala cavabından):«Qəlblər Allahı yad etməkdən boşalar və Allah цzьndən qeyrisinin məhəbbətini onlara dadızdırar.»

1292. Pak eşqin mьkafatı.
4273. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər kim aşiq olsa, цz eşqini gizlətsə, iffətli olsa və bu halda цlərsə, o, şəhiddir.»
4274. İmam Əli (ə): «Allah yolunda cihad edib şəhid olanın əcri, gьnah etməyə imkanı olduğu halda, iffətli olanın əcrindən зox deyil.»

1293. Allah eşqi.
4275. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allah buyurur: «Mənimlə olan məşğuliyyət bəndənin canına qalib gəlsə, onun istək və ləzzətlərini məni xatırlamaqda qərar verərəm. İstək və ləzzətini Məni xatırlamaqda qərar verdikdə, Mənə aşiq olar, Mən də onun aşiqi olaram. Bir-birimizə aşiq olduqda, Цzьmlə onun arasındakı pərdəni gцtьrər, bunu (Цz camal və cəlalımı gцrməyi) canına hakim edərəm. Belə ki, camaat səhv edəndə, o, səhvə yol verməz.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 


more post like this