589. Öz dinin üçün ehtiyat et

1795. İmam Əli (ə):«Sənin qardaşın, sənin dinindir. Belə isə, bacardığın qədər, öz dinindən muğayat ol.»[1]

1796. İmam Sadiq (ə):«Öz dinində uzaqgörən və ehtiyatlı ol.»[2]

1797. İmam Sadiq (ə):«Sənin üçün mümkün olan bütün işlərdə ehtiyatlı ol.»[3]

 

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

 [1] Əmali-Tusi, səh.110, hədis 1686

[2] Biharul-Ənvar, c.2, səh.259, hədis 9

[3] Biharul-Ənvar, c.2, səh.260, hədis 11


more post like this