Cavab: İnsan Allaha səmimi qəlblə etdiyi badət və itaət sayəsində ilahi rəngə boyanır. Belə olan halda onun bütün əməlləri, bütün bədən üzvləri Allahın razılığını əldə etməyə yönəlir. Yəni o əlilə xeyir əməllər edir, ayağı ilə haram mühitlərdən uzaq olub yaxşı əməllərə doğru tələsir, dili böhtan, qeybət, yalana və s. bulaşmayıb yalınız Allahı zikr edir, gözəl sözləri qəlblər oxşayır, beyni min hiylə ilə insanlara zərər vermək haqqında yox, cəmiyyətin islahı, dünya və axirət səadəti haqqında düşünür. Nur-az.com


more post like this