islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Divanəlik

  Divanəlik

  Divanəlik
  Rate this post

   

  369. Divanəliyin növləri.

  1183. Allahın Peyğəmbəri (s):«Gənclik  divanəliyin bir budağıdır.»[1]

  1184. İmam Əli (ə):«Əsəbilik divanəliyin bir növüdür, çünki əsəbi adam peşman olar.  Əgər peşman olmursa divanəliyi yerindədir.»[2]

  1185. İmam Sadiq (ə):«Verilən sualların hamısına cavab verən şəxs divanədir.»[3]

   

  370. Həqiqi divanə.

  1186. Mişkatul-Ənvar kitabından:«Peyğəmbər (s) bir ruhi xəstənin yanından keçərkən soruşur:«Ona nə olub?» Dedilər ki, divanədir. Peyğəmbər (s):«Xeyr! Ona müsibət üz verib, divanə dünyanı axirətdən üstün tutandır.»[4]

  1187. Həmin kitabdan:«Peyğəmbər (s) səhabələrlə oturmuşdu və bir kişi onların yanından keçib getdi. Səhabələrdən biri dedi:«Bu kişi divanədir» Həzrət (s) buyurdu: «Xeyr, ona müsibət üz veribdir. Divanə, öz gəncliyini Allahdan qeyrisinə itaətdə hədər edən kişi və ya qadındır.»[5]

  1188. Cabir ibn Əbdullah Ənsari:«Peyğəmbər (s) epilepsiyaya tutulmuş bir kişi ilə qarşılaşdıqda… buyurdu:«Bu divanə deyil. Sizə həqiqi divanədən xəbər verimmi?»… Buyurdu:«Həqiqi divanə təkəbbürlə yol gedən və özündən razı halda çiyinlərini tərpədəndir, (qürur və təkəbbürə işarədir). O divanə, bu isə xəstədir.»[6]

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

   

     [1] əl-İxtisas, səh.343

  [2] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 255

  [3] Məani-Əxbar, səh.238, hədis2

  [4] Mişkatul-Ənvar, səh.270

  [5] Mişkatul-Ənvar, səh.169

  [6] Məani-Əxbar, səh.237, hədis1

  Nəhcül-Bəlağə, məktub 53

   

  [3] Ğurərul-Hikəm, hədis 8329

  [4] Ğurərul-Hikəm, hədis 3932

  [5] Fəth, ayə 4, 7

  [6] Muddəssir, ayə 31

  [7] Tovbə, ayə 40