Müsəlmanlığın mərhələləri vardır. İlkin mərhələdə şəhadət kəlmələri deyilir. Növbəti mərhələdə ilahi göstərişlərə əməl olunmalıdır. Əlbəttə ki, əməllə müşayiət olunan iman insanı səadətə çatdıra bilər.
Şəhadət kəlmələrini söylədiyi halda ilahi göstərişlərə əməl etməyən şəxs müsəlmanlıq haqlarına malik olsa da həqiqi müsəlman sayılmır. NUR-AZ.COM


more post like this