1159. Dəymiş zərər цdəmə
3764. Allahın Peyğəmbəri (s): «Əl, gцtьrdьyь hər bir şeyin qaytarıl­ması­na zamindir.»
3765. Allahın Peyğəmbəri (s): «Həkim xəstəni, baytar heyvanı mьalicə edən zaman, xəstənin yiyəsindən, yaxud da heyvanın sahibindən bəraətnamə və icazə almalıdır. Əks təqdirdə (mala və cana vurduğu zərərə, xəsarətə gцrə) onun qarşısında zamindir.»
3766. İmam Sadiq (ə): «Kimsə muzdla bir işi gцrməkзьn tutularsa, həmin işi zay etdiyi halda, zamindir. Əmirəl-mцminin (ə) fəhləni zamin bilirdi»
3767. İmam Sadiq (ə) (цz ata-babalarından nəql edir): «Sənətkarlar bir şeyi istər səhvən, istərsə də qəsdən xarab etsələr, mьəyyən qazanc mьqabilində işləyirlərsə, zamindirlər.»

1160. Zamin durmağın və zəmanət verməyin məzəmməti
3768. İmam Əli(ə): «Bir işin цhdəsindən gəlmirsənsə, zəmanət vermə.»
3769. İmam Sadiq(ə): «Kəfil (yəni bir şəxsin cavabdehliyini цz цhdəsinə gцtьrmək və zamin durmaq) olmaq xəsarətdir, cərimədir, peşman­зılıqdır.»

1161. Ariyənin цdənişi yoxdur
3770. İmam Sadiq(ə): «Ariyə aradan gedib xarab olarsa, ariyə gцtьrən əmin və etibarlı adam olduqda цhdəsində heз bir цdəniş haqqı olmaz.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this