405. Cavab.

1288. İmam Əli (ə): Cavablar qarışıq və çox olarsa, doğru cavab gizli qalar.»[1]

1289. İmam Əli (ə):«Bəzən dilli dilavərlər də cavab verməkdə aciz qalarlar.» [2]

1290. İmam Əli (ə):«Cavab verməkdə tələsən şəxs, doğru cavabı tapmaz.»[3]

1291. İmam Əli (ə):«Doğru cavab fəzilət və elmin nişanələrindəndir.»[4]

1292. İmam Əli (ə):«Tündməzaclığı kənara qoy,  səbəbini fikirləş, özünü boş və mənasız sözlərdən saxla ki, xətalardan amanda qalasan.»[5]

1293. İmam Əli (ə):«Cahilin müqabilində səbr və təmkin göstərsən, şübhəsiz ki, ona ən yaxşı cavabı vermiş olarsan.» [6]

1294.  İmam Əli (ə):«Çox sözlər var ki, onların cavabı sükutdur.»[7]

1295. İmam Sadiq (ə):«Hər suala cavab verən şəxs ağılsızdır.»[8]

 

 

 

 

 

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild[1] Nəhcul Bəlağə, hikmət 243

[2] Ğurərul-Hikəm, hədis 5378

[3] Ğurərul-Hikəm, hədis 8640

[4] Ğurərul-Hikəm, hədis 9417

[5] Ğurərul-Hikəm, hədis 5136

[6] Ğurərul-Hikəm, hədis 4104

[7] Ğurərul-Hikəm, hədis 5303

[8] Məani-Əxbar, səh.238, hədis 2


more post like this