islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Cavab

  Cavab

  Cavab
  Rate this post

   

  405. Cavab.

  1288. İmam Əli (ə): Cavablar qarışıq və çox olarsa, doğru cavab gizli qalar.»[1]

  1289. İmam Əli (ə):«Bəzən dilli dilavərlər də cavab verməkdə aciz qalarlar.» [2]

  1290. İmam Əli (ə):«Cavab verməkdə tələsən şəxs, doğru cavabı tapmaz.»[3]

  1291. İmam Əli (ə):«Doğru cavab fəzilət və elmin nişanələrindəndir.»[4]

  1292. İmam Əli (ə):«Tündməzaclığı kənara qoy,  səbəbini fikirləş, özünü boş və mənasız sözlərdən saxla ki, xətalardan amanda qalasan.»[5]

  1293. İmam Əli (ə):«Cahilin müqabilində səbr və təmkin göstərsən, şübhəsiz ki, ona ən yaxşı cavabı vermiş olarsan.» [6]

  1294.  İmam Əli (ə):«Çox sözlər var ki, onların cavabı sükutdur.»[7]

  1295. İmam Sadiq (ə):«Hər suala cavab verən şəxs ağılsızdır.»[8]

   

   

   

   

   

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild  [1] Nəhcul Bəlağə, hikmət 243

  [2] Ğurərul-Hikəm, hədis 5378

  [3] Ğurərul-Hikəm, hədis 8640

  [4] Ğurərul-Hikəm, hədis 9417

  [5] Ğurərul-Hikəm, hədis 5136

  [6] Ğurərul-Hikəm, hədis 4104

  [7] Ğurərul-Hikəm, hədis 5303

  [8] Məani-Əxbar, səh.238, hədis 2