354.Cənabət

Quran:

«Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və əllərinizi dirsəkləriniz də daxil olmaqla yuyun, başınızı və ayaqlarınızı topuqlarınıza qədər məsh edin. Əgər cünub olsanız (cinsi əlaqədə olmuşsunuzsa,) özünüzü pak edin.»[1]

Hədis:

1141.İmam Əli (ə):«Müsəlman cünub halında yatmaz və yatağına yalnız pak gedər. Əgər su tapmasa torpaqla təyəmmüm etsin.»[2]

1142.İmam Baqir (ə):«Cənabətli şəxs bir şey yemək və içmək istəsə əl-üzünü yusun, ağzını su ilə yaxalasın, sonra yeyib-içsin.»[3]

 

 

 

 

 

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

 [1] Maidə, ayə 6

[2] Vəsailuş-Şiə, c.1,səh.501, hədis 3

[3] Vəsailuş-Şiə, c.1,səh.495, hədis1


more post like this