Cavab: Əbdulməlik ibn Əyin hədis ravisi olmasıyla yanaşı ulduzların insan həyatında təsirli olmasına dərin inam bəsləyirdi. İstənilən işi görmək istəyərkən ilk olaraq uygun kitablara muraciət edir, muxtəlif hesablamalar apardıqdan sonar işlərini görürdü. Tədriclə bu iş onun üçün bir adətə çevrilmiş, ulduzların soragına getməmiş heç bir iş görməzdi. Hətta ulduzlara inanmayanlara istehza edərdi. Bu durumundan narahat olan Əbdulməlik imam Sadiqə (ə) müraciət edir və imam Sadiq (ə) ona burclərə aid olan butun kitabları yandırmagı əmr edir. Həm də qeyd etmək lazımdir ki, uldulzarın yerə təsiri başımızın uzərindən uçan təyyarənin təsirindən (təyyarənin təsiri həddindən artıq azdır) həddindən artıq azdır.


more post like this