Əlhəmdu lillahi rəbil aləmin.Vəl aqibətu lil muttəqin. əssalatu vəs səlamu əla səyyidna və nəbiyyəna Əbulqasimi Muhamməd.və alihit tahirin. və lənətullahi əla ədaihim əcməin.Minəl anə ila qiyami yəvmiddin.həniən lil akilinə və bərəkətən lil bazilin.və sihhətən və səlamətən lil hazirinə vəl calisinə və musafirin.və rəhmətən li əmvatil hazirin.əllahummə təqəbbəl həsanatil muhsinin və itaməl mutimin. La siyyamə hazihil həsənəh.və bəllig səvabəha ila ərvahi əmvati sahibil əhsan.Bihəqqi ayatil Quran.Və bihəqqi əsmaikəl husna.Və bihəqqi surətil mubarəkətil Fatihəti məəssalavavat.
Cavab: Şükürlər aləmlərin Rəbbinə məxsusdur. Xoşbəxt sonunc təqvalılar üçündür. Məhəmmməd (s) və onun pak ailəsinə salam olsun. Onların bütün düşmənlərinə-əvvəlindən axırna, indidən qiyamət gününə qədər- lənət olsun. (vərilən ehsan) yeyənlərə nuş olsun, ehsan verənlərin malı bərəkətli olsun, burada olanalra, məclisdə iştirakçilarına və səfərdə olanlar üçün gümrahlıq və saglamlıq olsun, məclis iştirakçılarının dünyadan köçənləri üçün şəfqət olsun. Ey Rəbbim, ehsan vərenlərin ehsanını və yemək verənəlrin yeməklərini qəbul et, xüsusilə bu ehsanı. Bu ehsanın savabını ehsan verənin dünyasını köçənlərinə əta et, Quran ayələrinə xatir, Mübarək adlarına xatir, mübarək Fatihə surəsinə xatir. Salavat çevirin. Nur-az.com


more post like this