Nəzərdən keçirdiyimiz məqtəl kitablarında uyğun hadisə ilə rastlaşmadıq. İmam Hüseynin qatili olaraq Sənan ibn Ənəsin adı çəkilir. Lakin məşhur nəzərə əsasən, İmamın (ə) başını kəsən Şimr ibn Zilcövşən (Allh ona nəhayətsiz lənət tsin) olmuşdur. NUR-AZ.COM


more post like this