Əbul Əbbas Səffah əməvilərdən qisas alsa da bir çox hallarda şiələrə və hətta onun hakimiyyətə gəlməsində böyük zəhməti olanlara belə rəhm etməmişdir. NUR-AZ.COM


more post like this