Cavab: Quranda bəzi lənət ayələri: Əhzab 64, Nisa 38, Maidə 13, Nisa 93, Nisa 118, Maidə 60, Bəqərə 88, Nisa 52, Nisa 46, Tovbə 68, Əhzab 57, Məhəmməd (s) 22-23, Fəth 6, Əhzab 61, Bəqərə 159, Maidə 78, Maidə 64, Nur 24, Bəqərə 89, Bəqərə 161, Əraf 44, Ali-Imran 61, Ali Imran 87, Hud 18, R’d 13.
NUR-AZ.COM


more post like this