Bu mövzunu daha da aydınlaşdırmaq üçün diqqət etməliyik ki, ismət əqli və nəqli dəlillərə söykənir. (Bu haqda digər sualların cavabında işarə olunubdur). Əgər bir şəxs bunu inkar edirsə o zaman gərək daha tutarlı və məntiqli dəlil söyləsin. Yoxsa bir tək “Mənə görə inanılmazdır, qəbul olunmazdır!” – deməklə yalnız öz emosiyasından doğan münasibətini bildirmiş olur. Nəqli dəlillər dedikdə məsumların tarixi gerçəkliklərə görə davranış, əməl və rəftarlarında heç bir yanlışlığa yol verməmələri, əksinə bir ülgü olaraq qəbul olunmaları əyani sübutdur.

http://sualcavab.ge


more post like this