Bildiyimiz kimi İslam peyğəmbərinin (s) əsas təbliğ metodu onun böyük məntiqinə və ən əsası əxlaqi keyfiyyətlərinə söykənirdi. Ona görə də kimisə, xüsusilə ailə üzvlərini haqq yola dəvət edərkən yersiz söhbətlərdən, məntiqsiz müzakirələrdən qaçaraq yalınız elmi-dini əsaslara, əxlaqi keyfiyyətlərə söykənmək lazımdır.


more post like this