Cavab: Ay yer ətrafında iyirmi doqquz gün, on iki saat, qırx dörd dəqiqə və üç saniyə ərzində dövr edir. Yəni, ayın yer ətrafında dövr müddəti otuz gündən azdır. Ona görə də bəzi aylar iyirmi doqquz, bəzi aylar isə otuz gün götürülmüşdür. Bir növ iyirmi doqquz gündən artıq qalan hissə, yəni on iki saat qırx dörd dəqiqə və üç saniyə müəyən günlər arasında bölünmüşdür. Ona görə də qəməri təqvimdə bəzi aylar otuz gün davam edir. NUR-AZ.COM


more post like this