1284. Yaslı insana təsəlli vermək.
4247. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər kim yaslı insana təsəlli versə, onun qədər əcri var.»
4248. İmam Əli (ə): «Hər kim цvladı цlmьş anaya təsəlli verərsə, Allah Onun ərşindən başqa heз bir kцlgənin olmayacağı gьn ona Цz ərsinin kцlgəsində yer verəcək.»
4249. İmam Sadiq (ə): «Təsəlli vermək ьзьn mьsibətə dьşənin səni gцrməsi kifayət edər.»

1285. Yaslı insana təsəlli ьзьn deyilənlər.
4250. İmam Əli (ə): «Allahın Peyğəmbəri (s) nə vaxt təsəlli verərdisə, buyurardı: Allah əcrinizi versin və sizləri цz rəhmətinə şamil etsin. Təbrik edəndə isə buyurardı: Allah sizə bərəkət versin və mьbarək etsin.»

1286. Yas əhlini təbrik etmək, başsağlığı verməkdən daha yaxşıdır.
4251. İmam Rza (ə)–(Həsən ibn Səhlə verdiyi başsağlığından):–«Axirət savabı mьnasibətilə təbrik etmək, dьnyanın yasına gцrə başsağlığı verməkdən daha layiqlidir.»

 

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild


more post like this