1395. Başa qaxmağın pislənilməsi.
4741. Xızır (ə) (Musaya (ə) tцvsiyyə edərkən): «Ey İmranın oğlu! Heз kəsin gьnahını başına qaxma və цz gьnahın ьзьn ağla.»
4742. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim цz qardaşını tцvbə etdiyi gьnaha gцrə danlasa, цzь həmin gьnahı etməyincə цlməz.»
4743. Allahın Peyğəmbəri (s): «Gьnahlı və зirkin işin ьstьnь aзanın цzь, həmin işi gцrmьş kimidir. Nəyisə mцminin başına qaxanın цzь, həmin işi gцrməyənə qədər цlməyəcəkdir.»
4744. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qulluqзularınızdan kimsə zina etsə, ona hədd cəzasını tətbiq edin, ancaq başına qaxmayın.»
4745. Allahın Peyğəmbəri (s): «Əgər mьsəlman qardaşın sənin bir eybini bilərsə və onu sənin başına qaxarsa, sənin ondan bildiyin eyb və gьnahı onun başına qaxma ki, sənin ьзьn mьkafat, onun ьзьn isə gьnah olsun.»
4746. İmam Baqir (ə): «Ən pis şəkildə цlənlərdən qeyri, elə insan yoxdur ki, mцminin ьzьnə onun pisinə danışsın. Belələri xeyir və səadətin ьzьnь gцrməməyə layiqdirlər.»
4747. İmam Sadiq (ə): «Kim mцmini danlayarsa, Allah onu dьnya və axirətdə danlar.»
4748. İmam Sadiq: «Цz qardaşının зətiniliyinə gцrə sevinmə ki, Allah ona rəhm edər və səni həmin зətinliyə dьзar edər.» Eləcə də buyurmuşdur: «Qardaşının başına gələn mьsibət və зətinliyə sevinənin цzь, ona dьзar olmayana qədər dьnyadan getməz.»

 

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this