Sual: 71. Bankda borc kimi xeyriyyə məqsədi ilə verilən sərmayəyə xüms düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Borcun xüms ilinin sonunadək (iş qazancından) ödənən hissəsinə xüms düşür.

Qeyd 1. Götürülmüş borcdan əldə olunmuş qazanca (xüms ilindən artıq qaldıqda) xüms düşür.

Qeyd 2. Əgər qeyd olunmuş sərmayəyə ehtiyac olarsa, bu (vaxtında bu barədə danışılmış) ehtiyac duyulan sərmayənin hökmünü daşıyır.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this