Sual 50: Banka yatırılan uzunmüddətli və qısamüddətli sərmayələrin hökmü nədir?
Cavab: Əgər bu işdə şər’i ölçülər gözlənilirsə və pul sahibinin tələbi olmadan bank hansısa məbləğ ödəyirsə, eybi yoxdur.
Sual 51: Bank yatırımlarının qazancı halaldırmı?
Cavab: Şər’i ölçülər gözlənilərsə və ya bu ölçüləri gözləyən məs’ullara vəkillik verilərsə halaldır.
həzrət Ayətullahül-üzma Məkarim Şirazinin Şəriət risaləsi


more post like this