Bağdan gül ətri yüksəlir, sanki yarım orda olub,

Yarın adıyla bağda bir şənlik günü bərpa olub.

Hər ölkədən etsən güzər, hər zümrəyə salsan nəzər,

Yüz dildə, yüz sözlə onun bəhsi gedər, qovqa olur.

Qəlboxşayan sərvindir, canım onunla ruhlanar,

Gəl, sayəsində lütfünün əyləş, bu yer nurla dolar.

Sən bu qıfıllar qır, at, çıx bu qəfəsdən aç qanad,

Son mənzilə ilk addım at, yardan soraq onda olar.

Bu bəndi parə-parə et, bu dərdlərə bir çarə et!,

Avarə ol, avarə et, kimsən, nəsən, ifşa olar.

Bil, bu rəqəmlər olmaz həll, xam xəyalatdan çək əl!

Saqi əlindən cami al, bir cam ki, onda «la» olar.

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 

 

 


more post like this