226.Bərzəx

«Onların arxalarında dirilib duracaqları günə (Qiyamətə) kimi Bərzəx vardır.»[1]

Həmçinin müraciət et: Aliİmran 169-171; Muminun 99; Ğafir 11.

Hədis:

761.İmam Sadiq (ə):«Vallah, sizin üçün Bərzəxdən qorxuram.» (Ravi deyir:) Dedim:«Bərzəx nədir?» Buyurdu:«Qəbir – ölümdən Qiyamətə kimi!»[2]

 

227.Möminlərin rühları Bərzəxdə

Quran:

«Allah yolunda öldürülənləri heç də ölü zənn etmə! Xeyr, onlar öz Rəbbinin yanında diri olub ruzi yeyirlər.»[3]

762.İmam Sadiq (ə):«Möminlərin ruhları Cənnətdə otaqlardadırlar. Oranın yeməklərindən yeyir, içməlilərindən içirlər. Bir-birilərinin görüşünə gedir və «Pərvərdigara! Bizə vəd etdiklərini həyata keçirmək üçün Qiyaməti bərqərar et!» deyirlər.»[4]

 

228.Kafirlərin ruhları Bərzəxdə

763.İmam Sadiq (ə):«Kafirlərin ruhları Cəhənnəm odunun içindədir. Onları odun qarşısına gətirərlər və onlar «Pərvərdigara! Qiyaməti bərqərar etmə, bizə vəd etdiklərini həyata keçirmə və bizim birincimizi sonuncumuza yoldaş etmə!» deyərlər.»[5]

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild[1] Mu’minun, ayə 100

[2] Nurus-Səqəleyn, c.3, səh.554, hədis 124

[3] Ali-İmran, ayə 169

[4] əl-Məhasin, c.1, səh.285, hədis 562

[5] Biharul-Ənvar, c.6, səh.270, hədis 127


more post like this