islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Bərzəx

  Bərzəx

  Bərzəx
  Rate this post

   

  226.Bərzəx

  «Onların arxalarında dirilib duracaqları günə (Qiyamətə) kimi Bərzəx vardır.»[1]

  Həmçinin müraciət et: Aliİmran 169-171; Muminun 99; Ğafir 11.

  Hədis:

  761.İmam Sadiq (ə):«Vallah, sizin üçün Bərzəxdən qorxuram.» (Ravi deyir:) Dedim:«Bərzəx nədir?» Buyurdu:«Qəbir – ölümdən Qiyamətə kimi!»[2]

   

  227.Möminlərin rühları Bərzəxdə

  Quran:

  «Allah yolunda öldürülənləri heç də ölü zənn etmə! Xeyr, onlar öz Rəbbinin yanında diri olub ruzi yeyirlər.»[3]

  762.İmam Sadiq (ə):«Möminlərin ruhları Cənnətdə otaqlardadırlar. Oranın yeməklərindən yeyir, içməlilərindən içirlər. Bir-birilərinin görüşünə gedir və «Pərvərdigara! Bizə vəd etdiklərini həyata keçirmək üçün Qiyaməti bərqərar et!» deyirlər.»[4]

   

  228.Kafirlərin ruhları Bərzəxdə

  763.İmam Sadiq (ə):«Kafirlərin ruhları Cəhənnəm odunun içindədir. Onları odun qarşısına gətirərlər və onlar «Pərvərdigara! Qiyaməti bərqərar etmə, bizə vəd etdiklərini həyata keçirmə və bizim birincimizi sonuncumuza yoldaş etmə!» deyərlər.»[5]

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild  [1] Mu’minun, ayə 100

  [2] Nurus-Səqəleyn, c.3, səh.554, hədis 124

  [3] Ali-İmran, ayə 169

  [4] əl-Məhasin, c.1, səh.285, hədis 562

  [5] Biharul-Ənvar, c.6, səh.270, hədis 127