62. Bəlalar

184.Allahın Peyğəmbəri(s):«Zirəkliyin bəlası özünü tərifləmək, şücaətin bəlası həddini aşmaq, güzəştin bəlası minnət, gözəlliyin bəlası qürur, ibadətin bəlası süstlük, danışmağın bəlası yalan, elmin bəlası unutqanlıq, səbrliliyin bəlası səfehlik, əsl-nəcabətliliyin bəlası öyünmək və səxavətliliyin bəlası israfdır.»[1]

185.Allahın Peyğəmbəri(s):«Dinin bəlası nəfsani istəklərdir.»[2]

186.İmam Əli (ə):«Hər şeyin bəlası var və elmin bəlası unutqanlıqdır. İbadətin bəlası riya, ağlın bəlası xudpəsəndlik, nəcabətliliyin bəlası təkəbbür, zirəkliyin bəlası özünü tərifləmək, əliaçıqlığın bəlası israf, həyanın bəlası acizlik, səbrliliyin bəlası xarlıq və güclülüyün bəlası pis danışmaq və pis rəftardır.»[3]

187.İmam Əli (ə):«Qorxu bəladır.»[4]

188.İmam Əli (ə):«Nəfsi istək ağılların bəlasıdır.»[5]

189.İmam Əli (ə):«İmanın bəlası şirkdir.»[6]

190.İmam Əli (ə):«Yəqinliyin bəlası şəkkdir.»[7]

191.İmam Əli (ə):«Nemətlərin bəlası nankorluq, naşükrlükdür.»[8]

192.İmam Əli (ə):«İtaətin bəlası itaətsizlikdir.»[9]

193.İmam Əli (ə):«Əsilzadəliyin bəlası təkəbbürdür.»[10]

194.İmam Əli (ə):«Ağıllılığın bəlası hiyləgərlikdir.»[11]

195.İmam Əli (ə):«İbadətin bəlası riyakarlıqdır.»[12]

196.İmam Əli (ə):«Səxavətin bəlası minnət qoymaqdır.»[13]

197.İmam Əli (ə):«Dinin bəlası bədgümanlıqdır.»[14]

198.İmam Əli (ə):«Ağlın bəlası nəfsi istəklərdir.»[15]

199.İmam Əli (ə):«Böyüklük və izzətin bəlası qəzavü-qədərin maneələridir.»[16]

200.İmam Əli (ə):«Nəfsin bəlası dünyaya vurğunluqdur.»[17]

201.İmam Əli (ə):«Məşvərətin bəlası nəzərləri bir-birinə vurmaqdır.»[18]

202.İmam Əli (ə):«Hakimlərin bəlası pis rəftardır.»[19]

203.İmam Əli (ə):«Vəzirlərin bəlası düşmənçilikdir.»[20]

204.İmam Əli (ə):«Alimlərin bəlası mənsəbpərəstlikdir.»[21]

205.İmam Əli (ə):«Rəhbərlərin (idarəçilərin) bəlası siyasi acizlikdir.»[22]

206.İmam Əli (ə):«Qoşunun bəlası öz başçısının əmrindən çıxmaqdır.»[23]

207.İmam Əli (ə):«Riyazətin (zahidliyin) bəlası adətin hakim olmasıdır.»[24]

208.İmam Əli (ə):«Rəiyyətin bəlası itaətsizlikdir.»[25]

209.İmam Əli (ə):«Pəhrizkarlığın bəlası qənaətin azlığıdır.»[26]

210.İmam Əli (ə):«Qazilərin bəlası tamahdır.»[27]

211.İmam Əli (ə):«Ədalətli hakimlərin bəlası pəhrizkarlığın azlığıdır.»[28]

212.İmam Əli (ə):«Şücaətli şəxsin bəlası uzaqgörənliyi və ehtiyatı əldən verməkdir.»[29]

213.İmam Əli (ə):«Güclünün bəlası düşməni zəif saymaqdır.»[30]

214.İmam Əli (ə):«Səbrliliyin bəlası xarlıqdır.»[31]

215.İmam Əli (ə):«Bəxşişin bəlası məəttəl etməkdir.»[32]

216.İmam Əli (ə):«Qənaətin bəlası xəsislikdir.»[33]

217.İmam Əli (ə):«Heybət və böyüklüyün bəlası zarafatdır.»[34]

218.İmam Əli (ə):«Axtarışın bəlası məqsədə çatmamaqdır.»[35]

219.İmam Əli (ə):«Ölkə idarəçiliyinin bəlası ölkəni himayə etməkdə aciz qalmaqdır.»[36]

220.İmam Əli (ə):«Əhd-peymanların bəlası onlara əməl etməməkdir.»[37]

221.İmam Əli (ə):«Hakimiyyətin bəlası öyünməkdir.»[38]

222.İmam Əli (ə):«(Hədis və ya hər hansı bir sözü) nəql etməyin bəlası yalan nəql etməkdir.»[39]

223.İmam Əli (ə):«Elmin bəlası ona əməl etməməkdir.»[40]

224.İmam Əli (ə):«Əməlin bəlası niyyət saflığının olmamasıdır.»[41]

225.İmam Əli (ə):«Bağışlamağın (əliaçıqlığın) bəlası yoxsulluqdur.»[42]

226.İmam Əli (ə):«Xalq kütləsinin bəlası pis əməlli alimdir.»[43]

227.İmam Əli (ə):«Ədalətliliyin bəlası güclü zalımdır.»[44]

228.İmam Əli (ə):«Abadlığın bəlası zalım hakimdir.»[45]

229.İmam Əli (ə):«Qüdrətin bəlası yaxşılıq etməməkdir.»[46]

230.İmam Əli (ə):«Ağlın bəlası xudpəsəndlikdir.»[47]

231.İmam Əli (ə):«Sözün bəlası yalan danışmaqdır.»[48]

232.İmam Əli (ə):«İşlərin bəlası icraçıların acizliyidir.»[49]

233.İmam Əli (ə):«Arzuların bəlası əcəllərin çatmasıdır.»[50]

234.İmam Əli (ə):«Vəfalılığın bəlası əhdi pozmaqdır.»[51]

235.İmam Əli (ə):«Uzaqgörənliyin bəlası iş-işdən keçməsidir.»[52]

236.İmam Əli (ə):«Əmanətin bəlası xəyanətdir.»[53]

237.İmam Əli (ə):«Fəqihlərin (alimlərin ) bəlası pəhrizkarlıq etməməkdir.»[54]

238.İmam Əli (ə):«Bəxşişin bəlası yersiz xərcləməkdir.»[55]

239.İmam Əli (ə):«Dolanışığın bəlası tədbirsizlikdir.»[56]

240.İmam Əli (ə):«Sözün bəlası çox danışmaqdır.»[57]

241.İmam Əli (ə):«Zənginliyin bəlası xəsislikdir.»[58]

242.İmam Əli (ə):«Arzunun bəlası əcəldir.»[59]

243.İmam Əli (ə):«Yaxşılığın bəlası pis həmdərddir.»[60]

244.İmam Əli (ə):«Qüdrətin bəlası zülmkarlıq və itaətsizlikdir.»[61]

245.İmam Əli (ə):«Bütün bəlaların başı ləzzətlərə ( və eyş-işrətə) vurğunluqdur.»[62]

246.İmam Əli (ə):«Ağlın ən pis bəlası kibr və özünü böyük tutmaqdır.»[63]

Mizanulhikmətin (xülasəsi)I cild

 [1] Kənzul-Ummal, hədis 44091

[2] Kənzul-Ummal, hədis44121

[3] Kənzul-Ummal, hədis 44226

[4] Ğurərul-Hikəm, hədis 89

[5] Ğurərul-Hikəm, hədis314

[6] Ğurərul-Hikəm, hədis3915

[7] Ğurərul-Hikəm, hədis3916

[8] Ğurərul-Hikəm, hədis3917

[9] Ğurərul-Hikəm, hədis3918

[10] Ğurərul-Hikəm, hədis3919

[11] Ğurərul-Hikəm, hədis3920

[12] Ğurərul-Hikəm, hədis3921

[13] Ğurərul-Hikəm, hədis3923

[14] Ğurərul-Hikəm, hədis3924

[15] Ğurərul-Hikəm, hədis3925

[16] Ğurərul-Hikəm, hədis3922

[17] Ğurərul-Hikəm, hədis 3926

[18] Ğurərul-Hikəm, hədis3927

[19] Ğurərul-Hikəm, hədis3928

[20] Ğurərul-Hikəm, hədis3929

[21] Ğurərul-Hikəm, hədis3930

[22] Ğurərul-Hikəm, hədis3931

[23] Ğurərul-Hikəm, hədis3932

[24] Ğurərul-Hikəm, hədis3933

[25] Ğurərul-Hikəm, hədis3934

[26] Ğurərul-Hikəm, hədis3935

[27] Ğurərul-Hikəm, hədis3936

[28] Ğurərul-Hikəm, hədis3937

[29] Ğurərul-Hikəm, hədis3938

[30] Ğurərul-Hikəm, hədis3939

[31] Ğurərul-Hikəm, hədis3940

[32] Ğurərul-Hikəm, hədis3941

[33] Ğurərul-Hikəm, hədis3942

[34] Ğurərul-Hikəm, hədis3943

[35] Ğurərul-Hikəm, hədis3944

[36] Ğurərul-Hikəm, hədis3945

[37] Ğurərul-Hikəm, hədis3946

[38] Ğurərul-Hikəm, hədis3950

[39] Ğurərul-Hikəm, hədis3947

[40] Ğurərul-Hikəm, hədis3948

[41] Ğurərul-Hikəm, hədis3949

[42] Ğurərul-Hikəm, hədis3951

[43] Ğurərul-Hikəm, hədis3952

[44] Ğurərul-Hikəm, hədis3953

[45] Ğurərul-Hikəm, hədis3954

[46] Ğurərul-Hikəm, hədis3955

[47] Ğurərul-Hikəm, hədis3956

[48] Ğurərul-Hikəm, hədis3957

[49] Ğurərul-Hikəm, hədis3958

[50] Ğurərul-Hikəm, hədis3959

[51] Ğurərul-Hikəm, hədis3960

[52] Ğurərul-Hikəm, hədis3961

[53] Ğurərul-Hikəm, hədis3962

[54] Ğurərul-Hikəm, hədis3963

[55] Ğurərul-Hikəm, hədis3964

[56] Ğurərul-Hikəm, hədis3965

[57] Ğurərul-Hikəm, hədis3966

[58] Ğurərul-Hikəm, hədis3969

[59] Ğurərul-Hikəm, hədis3970

[60] Ğurərul-Hikəm, hədis3971

[61] Ğurərul-Hikəm, hədis3972

[62] Ğurərul-Hikəm, hədis5244

[63] Ğurərul-Hikəm, hədis5752


more post like this