Cavab: Bu müharibə hicrətin ikinci ilində baş verib. Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in tərəfdarları 313, düşmən tərəfi isə 950 nəfərdən ibarət idi. Müsəlmanların güclü imanı və fədakarlıqları onları düşmənə qarşı qüvvətli etmiş, bu səbəbə görə də onlar düşmənə qələbə çalmışdılar. NUR-AZ.COM


more post like this