1183. Bəd fal aзmaq.
3861. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim falın bəd gəlməsinə gцrə цz işindən зəkinmişdirsə, Allaha şərik qoşmuşdur.»
3862. Allahın Peyğəmbəri (s): «Səfərə зıxmaq ьзьn evini tərk edən, sonra bəd fala gцrə geri qayıdan şəxs Məhəmmədə (s) nazil olana kьfr etmişdir.»
3863. Allahın Peyğəmbəri (s): «Ən doğru fal, yaxşı (gələn) faldır.»
3864. Allahın Peyğəmbəri(s): «Bəd fal aзan, ya onun ьзьn bəd fal aзılan şəxs (başqalarının ona aзdığı bəd fala inamı olan), gələcəkdən xəbər verən, ya başqası onun gələcəyini deyəndə ona inanan, cadu edən, ya başqasına cadu etmək ьзьn falзıya və cadugərə mьraciət edən şəxs bizdən deyil.»
3865. Allahın Peyğəmbəri (s): «Bəd falın kəffarəsi təvəkkьldьr.»
3866. Allahın Peyğəmbəri (s): «Nə bəd fal doğrudur, nə də nəhslik.»
3867. «Biharul-Ənvar»: «Allahın Peyğəmbəri (s) falın yaxşı gəlməsini sevərdi. Falın bəd gəlməsini xoşlamazdı və buyurardı:Hər kəs nəzərinə uğursuz gцrьnən xoşagəlməz bir şeylə qarşılaşanda desin: İlahi! Yaxşılığı Səndən başqa heз kəs verməz. Pisliyin qarşısını da, Səndən başqa heз kəs almaz və sənin kцməyinlə olmayan heз bir hərəkət və qьvvə yoxdur.»
3868. İmam Sadiq (ə): «Bəd falın təsiri цzьndən asılıdır. Əgər ona yьngьl yanaşsan, yьngьl olar, ağır yanaşsan, ağır. Heз bir əhəmiyyət verməsən, heз nə olmaz.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild


more post like this