Ümumiyyətlə, üç qisim nəfs zikr olunub:

1. “Mütməinnə (xatircəm) nəfs”

2. “Ləvvamə nəfs” özündnə razı qalmayıb, həmişə özünü danlayan nəfsdir, yaxşı hesab olunur, bəyənilir.

3. “Əmmarə nəfs” insanı günahlara çəkib, əzaba düçar edən nəfsdir.

“Fəcr” surəsi: Ölüm zamanı mütməninnə nəfs sahiblərinə xitab olunar ki, “Ey aramlıqda və xatircəmlikdə olan nəfs, öz Rəbbinə doru razıdır. Mənim Behiştimə daxil ola!” (Yəni Həzrəti Mühəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) və onun pak ailəsi) Bərzəx Behişti və bərzəx Cəhənnəmin haqqında aydın və işarəylə çoxdur. Bura qədər deyilənlərə kifayətlənirik.

 

http://sualcavab.ge

 


more post like this