İnsanın bəndəliyinin sonucunda bilməsi üçün ki, ilahi rəhmətə sahib olmuşdur və ilahi xeyr ona yetişmişdirmi. Əli (ə) buyurur istəsəniz biləsiniz ki, ilahi rəhməti əldə etmisinz baxın görün bu üç xüsusiyyə sizdə cəmləşmişdirmi. Əli (ə) buyurur: Əgər Allah istəsə bir bədənin haqqında xeyir və bərəkəti nazil etsin bu əməllər onda yaranar: 1-Az danışar (və yersiz danışmadan , 2-Az yemək (yəni haram yeməklərdən uzaq durmağa da şamil olar. 3. Az yatmaq (yəni artıq yatmaq nə qədər az da olsa çox və ziyanlıdır. “Müstədrəkül-Vəsail, cild: 16, səh: 213. Mizanül-Hikmə, əl-Əkl bəhsi”.
http://sualcavab.ge

 


more post like this