Bəşəriyyət xoşluq və səadəti yolunda addımlayırlar. Amma çox vaxt bilmirlər ki, ondan uzaq düşmüşlər. Və tanıya da bilmirlər. Gərək narahatçılığı tanıyasan ki, on müalicə edə biləsən. Elm adamları bədbəxtliyi tanımaq üçün bir neçə yolları demişlər. Yəni bir adam əgər bilmək istəyirsə bilsin bəxbəxt insanların cərgəsindədir gərək bu ölçülərlə özünü tərəziyə qoysun. Bədbəxt insanın xüsuiyyətləri bunlardır:

1-Maddi çətinliklərdən həmişə və dəhşətli həddə qorxur. Yəni Bu baxış: Allaha qarşı ruzi veməsində sui-zənli olmağa gətirir çıxarır

2-Hövsələsini aradan aparan əməllərlə məşğuldur. səbirli olmayan insan Allah bəndəliyində nə günaha qarşı uzaq dura bilməz, nə də itaətdə dərin itaət edər.

3-Çətinliyi böyüdən şəxsdir, həyatın hər bir hadisəsinə qarşı tez əksəməl göstərən şəxs mühüm hədəflərdən uzaq qalar.

4-Diqqətini həyatında təkcə uğursuzlarındadır, Müsbət fikirləşməyən şəxs müvəffəqiyyət əldə etməz.

5-Tez inciyə və suizənli şəxsdir, Tez inciyən inkişaf edə bilməz. Düzgün yolu tapmaq üçün hər bir hadisədən ibrət götürən şəxsdir ki, düzgün yolu gedər və irəli düşər.

6-bütün işlərdə təkcə özünü düşünən, Müqəddəs İslam təlimlərinə əsasən xeyir arzulayaq ki, xeyir də ilahi rəhmətdən nazil olsun. Əli (ə) buyurmuşdur: Hər nə özünə tələb edirsən başqasına da istə- yəni özünü təkcə düşünmək düzgün deyildir.

7-Qədirbilməyəndir, Şükür etməyənin neməti çoxalmaz. şükür edənin dostu və köməkçiləri çoxalar.

8-Həmişə xoşgəlməz hadisələrin olmasını gözləyər, Ümidvar olmayanın gələcəyi olmaz.

9-bütün uğursuzluqları valideyinlərin diqqətsizliyi və günahı ehsab etmək, şəxsi həyatı başqalarının rəftarına bağlamaq insanın etimadsızlığına gətirib çıxarar. Özünə inamı itirər və heç bir şeydə irəli getməz.

10-çəkişmələr yaratmaq, Fitnə yaradan şəxs özü də bir gün onun odunda yanar.

11-Kemişə bağlı və keçmiş məsələləri çəkişmələrdə üzərə çıxarmaq, Keçmişi qurcalıyan şəxs gələcəyi düşünə bilməz.

12-hər bir şeyə etirazlı olmaq. Hər bir şeyə etirazlı olan şəxs həyatı qaranlıq görər və gələcəyi və müvəffəqiyyəti üçün çalışmaz.
Yəni bu 12 əlamətlərlə müsəlman şəxs özünü və həyatının xoş və ya qaranlıq olduğunu tanıya və bilə bilər. Hər bir şəxsdə əgər bunalrdan biri də olsa belə o şəxsin həyatı bədbəxtliyə çəkilər və o cərgədən hesab olunar.

sualcavab.ge/tf


more post like this