Allahım komək ol aciz quluna.
Qoyma ki. sene bir nacins qul ola.
İslamın yolundan qoyma ayrıla.
İlahi yol göster aciz quluna

Qoyma ki bu bəndə,dьєsьn oyuna.
Azıban yolundan,dasqın sel ola.
Her zaman nezaret,eylə sən ona.
Ayallah koməy ol, aciz quluna.

Seytanin sərrinə,qoyma ki uya.
Seytan tokən,suynan qoyma əl yuya.
Mominin qəlbində, mohrune vura.
Ay Allah koməy ol aciz quluna.

Mominin borcudu,sənə qul ola,
Quranin kəlamı,mənə yol,qoya.
Ruhum da, cismim də,dindən yoğrula.
İlahi köməy ol, aciz quluna.

Deyiller mominlər,gərək pakola.
Əməl dəftərində,gorək nə ola,
İmam gəlisinə,O,hazir dura.
Ay allah koməy ol,aciz quluna.

http://sayt.ws/eshqem


more post like this