﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«60 (Bu mətləb) sənin Rəbbin tərəfindən olan sabit bir həqiqətdir. Odur ki, əsla şübhə edənlərdən olma!»

 

TƏFSİR:

 

«Mümtərin» kəlməsi şəkk və tərəddüd mənasına olan «miryət» kökündən alınmışdır. Bu ifadə eynilə «Bəqərə» surəsinin 147-ci ayəsində də gəlmişdir. Buradan aydın olur ki, sabit və haqq olan söz, həqiqi və davamlı kəlam Allah tərəfindən olmalıdır. Çünki Onun Özü də haqq və sabitdir. Lakin həvayi-nəfs və qərizələr tufanında qərq olan insanların sabitliyi yoxdur. Onlardan heç vaxt davamlı, düzgün qanunlar gözləmək olmaz.

 

İNCƏ MƏTLƏBLƏR

 

1. Allah yolunda ilahi kəlam və Allah qanunundan başqa heç bir şeyin sabitliyi yoxdur.

 

2. Müxaliflərin sayının çox olması, bacardıqları qədər səy göstərib fəaliyyət etmələri, təbliğat və sərvətlərinin çoxluğu insana mənfi təsir göstərməməlidir.

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 

 

 

﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«60 (Bu mətləb) sənin Rəbbin tərəfindən olan sabit bir həqiqətdir. Odur ki, əsla şübhə edənlərdən olma!»

 

TƏFSİR:

 

«Mümtərin» kəlməsi şəkk və tərəddüd mənasına olan «miryət» kökündən alınmışdır. Bu ifadə eynilə «Bəqərə» surəsinin 147-ci ayəsində də gəlmişdir. Buradan aydın olur ki, sabit və haqq olan söz, həqiqi və davamlı kəlam Allah tərəfindən olmalıdır. Çünki Onun Özü də haqq və sabitdir. Lakin həvayi-nəfs və qərizələr tufanında qərq olan insanların sabitliyi yoxdur. Onlardan heç vaxt davamlı, düzgün qanunlar gözləmək olmaz.

 

İNCƏ MƏTLƏBLƏR

 

1. Allah yolunda ilahi kəlam və Allah qanunundan başqa heç bir şeyin sabitliyi yoxdur.

 

2. Müxaliflərin sayının çox olması, bacardıqları qədər səy göstərib fəaliyyət etmələri, təbliğat və sərvətlərinin çoxluğu insana mənfi təsir göstərməməlidir.

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 

 


more post like this