﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«Həqiqətən, Allah yanında İsanın hekayəti, (yaradılışının necəliyi baxımından) Adəmin hekayəti kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra ona «(canlı insan) ol!» dedi, o da oldu. (Sanki sən onun olmasını görürdün. Əlbəttə Adəmin cüssəsi çöldə, İsanınkı isə ana bətnində yaradıldı və onların hər ikisi Allahın əzəli əmri ilə, atasız insan oldular. Əgər belə bir iş allahlığa dəlalət edirsə, onda gərək onların hər ikisi allah olsunlar.)»

 

TƏFSİR:

 

Məsihilərdən bir qrupu Mədinəyə daxil olub Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) hüzuruna gəldi. Onlar danışıq apararkən Həzrət İsanın (ə) atasız dünyaya gəlməsini onun ilahiləşdirilməsinə bir əsas gətirdilər. Bu ayə nazil olub onların cavabını belə bəyan etdi: “Əgər atasız dünyaya gəlmək Allah, yaxud Allahın övladı olmağa dəlildirsə, onda nə üçün Adəmi Allah, yaxud Allahın övladı hesab etmirsiniz. Halbuki, onun yaradılışı daha mühümdür! Çünki onun nə atası, nə də anası vardı!”

 

İNCƏ MƏTLƏBLƏR

 

1. Müxalifləri onların qəbul etdikləri vasitə və yollarla haqqa dəvət etmək lazımdır. (Onlar qəbul etmişdilər ki, Adəm Allahın məxluqudur, halbuki onun nə atası vardı, nə də anası.)

 

2. Tarixin xatırladılması, keçmiş təcrübə və əməl nümunələrinin təqdim edilməsi dəvətin ən yaxşı yoludur.

 

3. Allahın qüdrəti heç nə ilə məhdudlaşmır.

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 

 

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«Həqiqətən, Allah yanında İsanın hekayəti, (yaradılışının necəliyi baxımından) Adəmin hekayəti kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra ona «(canlı insan) ol!» dedi, o da oldu. (Sanki sən onun olmasını görürdün. Əlbəttə Adəmin cüssəsi çöldə, İsanınkı isə ana bətnində yaradıldı və onların hər ikisi Allahın əzəli əmri ilə, atasız insan oldular. Əgər belə bir iş allahlığa dəlalət edirsə, onda gərək onların hər ikisi allah olsunlar.)»

 

TƏFSİR:

 

Məsihilərdən bir qrupu Mədinəyə daxil olub Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) hüzuruna gəldi. Onlar danışıq apararkən Həzrət İsanın (ə) atasız dünyaya gəlməsini onun ilahiləşdirilməsinə bir əsas gətirdilər. Bu ayə nazil olub onların cavabını belə bəyan etdi: “Əgər atasız dünyaya gəlmək Allah, yaxud Allahın övladı olmağa dəlildirsə, onda nə üçün Adəmi Allah, yaxud Allahın övladı hesab etmirsiniz. Halbuki, onun yaradılışı daha mühümdür! Çünki onun nə atası, nə də anası vardı!”

 

İNCƏ MƏTLƏBLƏR

 

1. Müxalifləri onların qəbul etdikləri vasitə və yollarla haqqa dəvət etmək lazımdır. (Onlar qəbul etmişdilər ki, Adəm Allahın məxluqudur, halbuki onun nə atası vardı, nə də anası.)

 

2. Tarixin xatırladılması, keçmiş təcrübə və əməl nümunələrinin təqdim edilməsi dəvətin ən yaxşı yoludur.

 

3. Allahın qüdrəti heç nə ilə məhdudlaşmır.

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 


more post like this