﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«Ey Rəbbimiz, nazil etdiyinə iman gətirdik və bu Peyğəmbərinə tabe olduq. Odur ki, bizi(m adımızı dünyada tovhidin və əqidənin əsaslarına, axirətdə isə peyğəmbərlərin risaləti çatdırmalarına) şahid olanların zümrəsində yaz.»

 

TƏFSİR:

 

Bu ayə barədə bəzi mətləblər nəql olunmuşdur ki, onlar həvarilərin ixlasının və tövhidin son dərəcəsində olmasını göstərir. Onlar Allah dərgahında öz imanlarını belə bəyan edirlər: “Pərvərdigara, biz Sənin nazil etdiklərinə iman gətirdik və Sənin göndərdiyin peyğəmbər olan Həzrət İsaya (ə) tabe olduq. Belə isə bizi şahidlərin cərgəsində yaz.”

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 

 

 

﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«Ey Rəbbimiz, nazil etdiyinə iman gətirdik və bu Peyğəmbərinə tabe olduq. Odur ki, bizi(m adımızı dünyada tovhidin və əqidənin əsaslarına, axirətdə isə peyğəmbərlərin risaləti çatdırmalarına) şahid olanların zümrəsində yaz.»

 

TƏFSİR:

 

Bu ayə barədə bəzi mətləblər nəql olunmuşdur ki, onlar həvarilərin ixlasının və tövhidin son dərəcəsində olmasını göstərir. Onlar Allah dərgahında öz imanlarını belə bəyan edirlər: “Pərvərdigara, biz Sənin nazil etdiklərinə iman gətirdik və Sənin göndərdiyin peyğəmbər olan Həzrət İsaya (ə) tabe olduq. Belə isə bizi şahidlərin cərgəsində yaz.”

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 

 


more post like this