﴿ إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«Şübhəsiz, Allah mənim Rəbbim və sizin Rəbbinizdir. Buna görə də Ona ibadət edin. Budur doğru yol!»

 

TƏFSİR:

 

Bu ayədə Həzrət İsanın (ə) dilindən hər növ səhvin aradan qaldırılması, müəmmanın həll edilməsi və istisna xüsusiyyətlərini əsas tutaraq onun ilahiləşdirilməsi məsələsini aradan qaldırmaq üçün deyilir: “Şübhəsiz, Allah mənim və sizin Pərvərdigarınızdır, belə isə yalnız Ona pərəstiş edin; Nə mənə, nə də başqalarına yox. Bu, düzgün yoldur.” Tövhid  şirk, ikiliyə, bir neçə məbuda pərəstiş etmək yolu deyil, yeganəpərəstlik yoludur.”

 

Quranın başqa ayələrində də təkrar oxuyuruq ki, Həzrət İsa (ə) özünün Allah dərgahında bəndəlik məsələsinə çox təkid edirdi. Hazırkı təhrif olunmuş incillərin əksinə olaraq (onlar əksər hallarda Həzrət İsanın (ə) dilindən Allahı «ata» kəlməsi ilə ifadə edirlər), Qurani-Məcid onun dilindən Rəbb (Pərvərdigar) və sair kimi sözləri nəql edir. Bu da o Həzrətin (ə) şirklə mübarizə apardığı vaxtlar, yaxud sonradan ilahiyyat məqamına yüksəldiləcəyinə diqqət yetirdiyini göstərir. Buna görə də Həzrət İsa (ə) camaatın arasında olduğu vaxtlarda heç kəs onu Allah kimi tanıtdırmağa cürət etməmişdir. Əksər məsihi tədqiqatçılarının etiraf etdiyi kimi, təslisə (üçlüyə) sitayiş miladın üçüncü əsrində yaranmışdır.

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 


more post like this