﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«Ey Məryəm, öz Rəbbinə təvazökarlıq et (namaz qıl və bütün əməlləri yalnız Ona görə yerinə yetir), səcdə et və ruku edənlərlə birgə ruku et (namaz qılanlarla birgə namaz qıl).»

 

TƏFSİR:

 

Bu ayədə mələklərin həzrət Məryəmə digər bir xitabından söhbət açılır. Onlar deyirlər: “Ey Məryəm! Bu böyük ilahi nemətlərin şükrünü yerinə yetirmək üçün Pərvərdigarına səcdə et və rüku edənlərlə birlikdə rüku et.”

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 


more post like this