﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«Qadınlar və övladlar, qızıl və gümüş kimi toplanılan çoxlu mallar, nişan qoyulmuş atlar, dördayaqlılar və əkin yerləri kimi istənilən və arzu edilən şeylərin (dünya mallarının) məhəbbəti insanlar üçün zinətləndirilmişdir. Halbuki, bunlar dünya həyatından faydalanmaq vasitəsidir. Gözəl qayıdış yeri isə Allahın yanındadır.»

 

TƏFSİR:

 

«Qənatir» sözü çoxlu mal-dövlət mənasında olan «qintar» kəlməsinin cəm formasıdır. Onun ardınca qeyd olan «müqəntərə» kəlməsi də (kökləri eynidir) bir növ əlavə təkid üçün gəlmişdir.

 

«Xəyl» at və ata minən süvari, «əl-müsəvvəmə» isə əlamətli, nişanəli şey mənasına gəlmişdir.

 

Gözəl bədən quruluşuna malik olduqlarına, yaxud təlim gördüklərinə görə bəzi atlar yorğunluq və çətinlik qarşısında müqavimətli olurlar. Onlara «xəylül-müsəvvəmə» deyilir.

 

Zinətverilmə bəzən bir şəxsin xəyallara qapılması, bəzən şeytani vəsvəsələrə uyması ilə, bəzən də insanın ətrafında olan yaltaq şəxslər tərəfindən baş verir. Yuxarıdakı ayədə qeyd olunan cilvənin nümunələrinin ayənin nazilolma zamanı ilə əlaqədar olmasına baxmayaraq, hər dövrdə özünə yeni-yeni nümunələr tapa bilər.

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 

 

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾

 

TƏRCÜMƏ:

 

«Qadınlar və övladlar, qızıl və gümüş kimi toplanılan çoxlu mallar, nişan qoyulmuş atlar, dördayaqlılar və əkin yerləri kimi istənilən və arzu edilən şeylərin (dünya mallarının) məhəbbəti insanlar üçün zinətləndirilmişdir. Halbuki, bunlar dünya həyatından faydalanmaq vasitəsidir. Gözəl qayıdış yeri isə Allahın yanındadır.»

 

TƏFSİR:

 

«Qənatir» sözü çoxlu mal-dövlət mənasında olan «qintar» kəlməsinin cəm formasıdır. Onun ardınca qeyd olan «müqəntərə» kəlməsi də (kökləri eynidir) bir növ əlavə təkid üçün gəlmişdir.

 

«Xəyl» at və ata minən süvari, «əl-müsəvvəmə» isə əlamətli, nişanəli şey mənasına gəlmişdir.

 

Gözəl bədən quruluşuna malik olduqlarına, yaxud təlim gördüklərinə görə bəzi atlar yorğunluq və çətinlik qarşısında müqavimətli olurlar. Onlara «xəylül-müsəvvəmə» deyilir.

 

Zinətverilmə bəzən bir şəxsin xəyallara qapılması, bəzən şeytani vəsvəsələrə uyması ilə, bəzən də insanın ətrafında olan yaltaq şəxslər tərəfindən baş verir. Yuxarıdakı ayədə qeyd olunan cilvənin nümunələrinin ayənin nazilolma zamanı ilə əlaqədar olmasına baxmayaraq, hər dövrdə özünə yeni-yeni nümunələr tapa bilər.

Nurul-Quran – «ALİ-İMRAN» SURƏSİ

 

 

 


more post like this