1290. Aşura.
4265. İmam Səccad (ə): «Gцzləri Hьseynin (ə) цldьrьlməsindən цtrь ağlayan, ağlamaqdan gцz yaşları yanaqlarından axan mцminə Allah bunun səbəbinə cənnət kцşklərində yer verər və uzun mьddət orada yaşayar.»
4266. İmam Baqir (ə) (Aşura gьnьndə yaxın və ya uzaq məsafədən Hьseynin (ə) ziyarəti barədə hədisdə):«…Sonra Hьseynə (ə) ağlayıb inləsinlər, evində olanlara və onlardan təqiyyə saxlamayanlara da ağlamağı tapşırsın… Hьseynin (ə) mьsibətinə gцrə bir-birinə başsağlığı versinlər.Dedim:Bir-birimizə necə başsağlığı verək. Deyin ki, Allah Hьseynin mьsibətinə gцrə bizə зatan əcri bцyьtsьn, bizi və sizləri onun «Vəliye dəm»i (qan sahibi) Məhəmməd ailəsindən olan İmam Mehdi ilə birgə onun qanını almağa qalxanlardan etsin.»
4267. İmam Sadiq (ə): «Kim Hьseynin barəsində bir beyt şer yazıb цzь ağlasa və on nəfəri da ağlatsa, цzьnьn və həmin on nəfərin nəsibi cənnət olar (cənnətlik olar).»
4268. İmam Rza (ə): «Aşura gьnь kimin yas, ağlama və kədər gьnь olarsa, Allah qiyaməti onun şadlıq və sevinc gьnьnə зevirər.»
4269. İmam Rza (ə): «Hьseyn kimi insana gərək ağlayanlar ağlasın. Зьnki onunзьn ağlamaq bцyьk gьnahları silər.» Həzrət sonra buyurdu: «Məhərrəm ayı girəndən kimsə atamı gьlərьz gцrməzdi. On gьn keзincəyə qədər yas və kədər ona hakim olardı. Onuncu gьn də onun ağlamaq, yas və qəm gьnь idi və buyurardı: Bu Hьseynin цldьyь gьndьr.»

 

 
ioooooop
Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 


more post like this