567. Pak və  müqəddəs Allaha and içməyin qadağan olunması

Quran:

«Yaxşılıq etməkdən, təqvalı olmaqdan, xalq arasında barışıq yaratmaqdan kənar durmanız üçün Allahı öz and yerinizə çevirməyin. Allah eşidən və biləndir.»[1]

Hədis:

1730. İmam Sadiq (ə):«Allaha, doğru da olsa, yalan da olsa and içməyin. Çünki Allah-taala buyurmuşdur:«Allahı öz andlarınıza vasitə etməyin.»[2]

 

568. Yalan and içmədən çəkinmək

1731. «Səvabul-əmal» kitabından:«Allah-taala buyurmuşdur:«Mən öz rəhmətimi yalandan and içən şəxsə şamil etmərəm.»[3]

1732. Allahın Peyğəmbəri(s):«Yalandan and içməkdən çəkinin. Çünki bu iş evləri  sakinsiz qoyar.»[4]

1733. İmam Sadiq (ə):«Hər kəs yalan olduğunu bildiyi halda and içsə Allaha qarşı müharibəyə qalxmışdır.»[5]

  1. İmam Sadiq (ə):«Məcburən yalandan and içmək özündən sonra qalan övladlara yoxsulluq gətirər.»[6]

 

569. Zalıma and içdirməyin yolu

  1. İmam Əli (ə) :«Zalıma and içdirmək istəyəndə, ona «Mən Allahın qüvvət və qüdrətindən uzaq olum» dedizdirərək and içirdin. Çünki əgər yalandan buna and içmiş olsa çox tez bir zamanda öz cəzasına çatar. Ancaq, «And olsun Allaha, Ondan başqa Allah yoxdur» desə Allah cəza verməyə tələsməz. Çünki Allah-taalanı vahidliyi ilə mədh etmişdir.»[7]

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

 

 [1] Bəqərə, ayə 224

[2] əl-Kafi, c.7, səh.434, hədis 1

[3] Səvabul-Əmal, səh.261, hədis 2

[4] Səvabul-Əmal, səh.270, hədis 3

[5] Səvabul-Əmal, səh.269, hədis 1.

[6] Biharul-Ənvar,  c.104, səh.209,  hədis 19

[7]  Nəhcül-Bəlağə, hikmət 253


more post like this