İnsan namazda olan zaman bütün bədən üzvləri ilə Allaha diqqət edər və bütün gündəlik işlərdən ayrılar. Əgər insan bunu bacararsa ki, namaz vaxtı diqqəti ancaq Allahda olsun, bu hal onun ruhuna hüzur verər. Gündəlik əsəb gərginliklərini aradan qaldırar. (Tebyan)

Quran buyurur: “(İşlərinizdə) səbir (oruc) və namazdan kömək diləyin. Əlbəttə ki, kömək diləmək və namaz (bunların hər ikisi) itaətkarlardan başqalarına ağır və çətindir”. (“Bəqərə” 45).

İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, İmam Əlinin (ə) mühüm bir müşkülü olardı, namaza qalxar və sonra isə yuxarıdakı ayəni (“Bəqərə” 45) oxuyardı”.

Allah Təala Qurani-Kərimdə bütün nigarançılıqların dərmanını qərar vermişdir. Allahı zikr etmək qəlbləri sakit və hüzurlu edər. “O kəsləri ki, iman gətiriblər və qəlbləri Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır. Bilin! Qəlblər yalnız Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır”. (“Rəd” 28). Əlbəttə də ki, Allahı zikr etməyin kamil nümunəsi – namazdır. Allah, namazın fəlsəfəsini Onu yada salmağın qəlblərdə zühur etməsi kimi bəyan etmişdir.

“Buna görə də Mənə ibadət et və namazı Məni anmaq üçün qıl!”. (“Taha” 14). Ona görə də namazı qəlb nigarançılığını aradan qaldıran mühüm amil adlandırmaq olar.

İnsanın ruhu narahat olan zaman, cismi də narahat olur. Qəlbi tez-tez atır, nəfsi darlaşır, sinəsində ağrı hiss edir, baş ağrısı olur, tərləyir, qaytarır, əlləri və ayaqları əsməyə başlayır.

Bu depressiyanın əlamətləri bəzən aşkar şəkildə özünü büruzə verir və bəzən də gizli xəstəlik kimi olur ki, onu müalicə etmək lazımdır. İnsanın dindən və imandan uzaq olması bu cür ruhi halların meydana gəlməsinə şərait yaradar.

İslam dininin nəzərinə görə, insanın qəlbindən bu nigarançılığı çıxartmağa qadir olan tək əməl – namaz və ibadətdir. O kəslər ki, namazlarını vaxtında qılırlar, ruhi rahatlığa və hüzura malikdirlər.

İmam Sadiq (ə) Məsmə adında olan tərəfdaşlarından birinə buyurur: “Hansı amil mane olur ki, sizlərdən biriniz dünya qəminə düçar olan zaman dəstəmaz alsın və məscidə daxil olsun, iki rükət namaz qılsın və Böyük Allahı çağırsın. Məgər eşitməmisiniz ki, Allah Təala buyurub ki, səbir və namaz vasitəsilə Allahdan yardım istəyin?!”.

Nə zaman bir hadisə Həzrət Peyğəmbəri (s) narahat etsə idi, Həzrət (s) oruc tutaraq və namaz qılaraq Allahdan yardım diləyərdi. Bu gün psixologiya elmi də o şeyi bizlərə təlim verir ki, 1400 il bundan öncə əziz Peyğəmbərimiz (s) təlim vermişdi. Mütəxəssislər bu fikirdədir ki, əgər insan dua, namaz və möhkəm imana malik olarsa nigarançılıqlarını, təşvişini, qorxusunu və həyəcanını aradan qaldıra bilər. Onların əqidəsinə görə o kəsin ki, dini var, əsəb xəstəliyinə düçar olmaz.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O evdə ki, Allah yada salınar və o evdə ki, Allahın zikri edilməz, diri ilə ölünün misalı kimidir”. Yəni, o evdə ki, Allahı yada salarlar – o ev abad və aram olar. O qəlb ki, Allahdan qafildir, viran və zülmətli olar.

Həzrət Əli (ə) buyurur: “Pərvərdigara! Sən hər bir munisdən dostların üçün daha çox munissən. O kəslər ki, Sənə etimad edirlər, iş görmək üçün daha çox hazırsan. Pərvərdigara! Onların qəlblərini batinində müşahidə edirsən. Mərifət və bəsirətlərinin ölçüsünü bilirsən. Onların sirləri Sənin yanında aşkardır. Qəlbləri Səndən ayrılan zaman taqətsizdir. Əgər tənhalıq onların dəhşətinə səbəb olsa, Səni yada salmaq onların munisi olar. Əgər çətinliklər onlara nazil olsa, Sənə pənah apararlar”.

Gecə namazı qılmaq da qəm və qüssəni aradan qaldıra bilən amillərdəndir. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı qəm və qüssəni aradan qaldırar”.

 

 

 

 

 

 

Qadinlar.biz

 

 

 

 

 

 

 


more post like this