Aləmləri,yoxdan xəlq edən Allah.
Laiqsən, hər zaman səcdəyə Allah
Lazımdır hər zaman zikir edək sənə.
Alnımız səcdədə şükür edək sənə.
Hərzaman laiqli, qul olaq deyə.

Mühəmməd peyğəmbər,deyibdi belə.
Ümmətin çağırıb, haqq yola demə

Hər zaman hazır ol,cihata belə.
Ey mənim ümmətim haqq deyə- deyə.
Mədinə,Məkkə də gətirib dilə.
Mənim sözlərim də,hikmət var deyə.
Əslin də Quran da ,buyurub belə.

Dürüst yol tapasan,ey insan deyə.

Əli də qol qoyub mənim dinimə.

Lazımdı gələsiz haqq yola deyə.
İtrətim,ümmətim,əhli beytim.
Bunlar əmanətdi, mənə millətim.
Ehsab surəsin də, gəlibdi mənə
Quranı qoruyun,mənim ümmətim.

http://sayt.ws/eshqem


more post like this