وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250)

 

TƏRCÜMƏ:

 

“Calut və onun ordusu ilə qarşılaşan zaman dedilər: Pər-vərdigara, bizim səbrimizi artır, qədəmlərimizi sabitləşdirib bizi kafirlərə qalib et.”

 

Bu ayədə iki ordunun qarşılaşması məsələsi bəyan olu-naraq buyurulur: Onlar (Talut ilə Bəni-israil qövmü) Calut və onun ordusu ilə qarşılaşan zaman dedilər: “Pərvərdigara, bizim səbrimizi artır, qədəmlərimizi möhkəmlət və bizi kafirlərə qa-lib et.”

 

Talut və onun ordusu Allahdan üç şey istəmişdilər: əv-vəlcə onlara səbr və dözümlülük əta etməsini istəyirdilər. İkinci arzularında Allahdan istəyirdilər ki, Pərvərdi-

 

 

gara, bizim qədəmlərimizi möhkəmlət ki, yerimizdə möhkəm dayanaq və geriyə qaçmayaq. Həqiqətdə birinci dua batini, ikinci dua isə zahiri yönə malik idi. Qədəmlərin sabit ol-ması səbirlilik və müqavimət ruhiyyəsinin nəticəsidir.

 

Üçüncü arzuları isə bu idi ki, bizə, bu kafir qövm mü-qabilində kömək əta et və bizi onlara qalib et. Səbrin, mü-qavimətin və sabitqədəm olmağın nəticəsi də məhz qələbə-dir.

 

Nurul-Quran – «BƏQƏRƏ» SURƏSININ təfsiri

 

 

 

 

 

 

 

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250)

 

TƏRCÜMƏ:

 

“Calut və onun ordusu ilə qarşılaşan zaman dedilər: Pər-vərdigara, bizim səbrimizi artır, qədəmlərimizi sabitləşdirib bizi kafirlərə qalib et.”

 

Bu ayədə iki ordunun qarşılaşması məsələsi bəyan olu-naraq buyurulur: Onlar (Talut ilə Bəni-israil qövmü) Calut və onun ordusu ilə qarşılaşan zaman dedilər: “Pərvərdigara, bizim səbrimizi artır, qədəmlərimizi möhkəmlət və bizi kafirlərə qa-lib et.”

 

Talut və onun ordusu Allahdan üç şey istəmişdilər: əv-vəlcə onlara səbr və dözümlülük əta etməsini istəyirdilər. İkinci arzularında Allahdan istəyirdilər ki, Pərvərdi-

 

 

gara, bizim qədəmlərimizi möhkəmlət ki, yerimizdə möhkəm dayanaq və geriyə qaçmayaq. Həqiqətdə birinci dua batini, ikinci dua isə zahiri yönə malik idi. Qədəmlərin sabit ol-ması səbirlilik və müqavimət ruhiyyəsinin nəticəsidir.

 

Üçüncü arzuları isə bu idi ki, bizə, bu kafir qövm mü-qabilində kömək əta et və bizi onlara qalib et. Səbrin, mü-qavimətin və sabitqədəm olmağın nəticəsi də məhz qələbə-dir.

 

Nurul-Quran – «BƏQƏRƏ» SURƏSININ təfsiri

 

 

 

 

 

 


more post like this