18. “Yаrаdаn çох оlsаydı, vаrlıq аlәмİndә nәzм pоzulаrdı” dеyәnlәr hаqlıdırlаrмı?


more post like this