Bir şəxs İmam Əli (əleyhissalam)-ın hüzurunda dedi:
“Allah dərgahından günahlarımın bağışlanmasını tələb edirəm.” Bir adamın bu cümləni səmimi qəlbdən ona etiqadı olub dilə gətirməsi çox göründükdən İmam Əli (əleyhissalam) ona buyurdu:
“Anan yasında otursun bilirsən istiğfarın mənası nədir?!”
İstiğfar–yüksək mərtəbəlilərin, şərif və mənəviyyatın yüksək səviyyəsində olanların məqamıdır.
Sonra İmam (əleyhissalam) daha çox izah üçün belə buyurdu: “İstiğfar bir kəlməsidir, lakin onun altı məna və məfhumu vardır:
1) Keçmiş günahlardan peşmanlıq.
2) Yenidən günaha tərəf qayıtmamaq üçün əbədi və qəti qərar.
3) Haqqun-nası əda etmək, belə ki, Allahla o cür görüşəsən ki, heç kimə borclu olmayasan.
4) Haqqullahı yerinə yetirmək (namaz, oruc, həcc…)
5) Diqqət edəsən o ətə ki, haram mal yeməkdən bədənində göyəribdir və onu keçmiş günahlarınla əlaqədar qəm və peşmanlıqla əridəsən ta onun yerinə təzə halal ət gəlsin. İlahi əhkamlardan itaət və onun ardınca getmək.
6) İtaətin çətinliyini özünə elə dadızdırasan ki, guya günahın ləzzət və şirinliyini dadırsan. Bu mərhələləri yerinə yetirəndən sonra deyə bilərsən: deyəsən:
“İlahi dərgahından bağışlanmaq tələb edirəm.”
Deyilməmiş qalmasın ki, tövbənin mərhələləri var. Şəri tövbə həmən dörd əvvəlki xislətlə hasil olur. Lakin, həqiqi və kamil tövbə isə yuxarıda göstərilən mərhələlərdən keçməkdən asılıdır.
“NƏhCül-BƏlağƏ”- heKayƏtlƏri


more post like this