Haram əməllərlə müşayiət olunmayan və insan orqanizmi üçün faydalı olan bütün idman növləri halaldır. Amma hər hansı bir idman növü idmançının və ya onun rəqibinin sağlamlığı üçün təhlükəli olarsa, o, haram sayılır. Bəli, insan həyatına son qoyan idman növləri də var. Demək, bir idman növünün halal olub-olmaması onun insana, cəmiyyətə faydası ilə ölçülür.
NUR-AZ.COM


more post like this