بسم الله الرحمن الرحيم

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

112:1

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);
112:2

اللَّهُ الصَّمَدُ

Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)
112:3

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!)
112:4

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!”


more post like this