i
Dünyada baş verən fitnələr və hadisələr müxtəlifdir.
Bir ixtilaf gah iki münhərif qrup arasında, gah, iki şəkkli, bəzən də iki haqq və batil qrup arasında baş verir.
İslam nəzərincə haqqı himayə edib batil ilə mübarizəyə qalxmaq lazımdır. İki qrp arasında, yəni batil və şəkkli qruplar arasında fitnə fəsadlar baş verərsə belə hallarda İslam dayanmaq əmri verir, əlbəttə dayanmaqdan məqsəd kənara çəkilib laqeyd qalmaqlıq deyildir. Əksinə, məqsəd budur ki, bir müsəlman insan yolunu azmış ya şəkkli adam üçün körpü və arxa olmalıdır. Belə ki, ondan batil üçün istifadə etməsinlər.
İmam Əmirəlmöminin (əleyhissalam) buyurur:
“Fitnələrdə az yaşlı dəvəyə bənzə. Nə belini əy ki, sənə minsinlər və nə də döşün olsun ki, səni sağsınlar. Yəni heç vəchlə batil yolla gedənləri müdafiə etmə.
Bu yandırıcı oddan ayıq və uzaq ol ki, iddiaçılar canını satın almasınlar.
“NƏhCül-BƏlağƏ”- heKayƏtlƏri

 


more post like this