İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs “İqrə bismi rəbbikə” surəsini gecə yaxud gündüz oxusa, və həmin gecə yaxud gündüz dünyadan köçsə, şəhid kimi köçmüşdür. Allah qəbirdən onu şəhid kimi qaldırar, şəhid kimi dirildər, və peyğəmbərin rəhbərliyi altında öz qılıncı ilə Allah yolunda cihad etmiş kəs kimi olar.
Hər kəs dəniz səfərinə çıxanda bu surəni oxusa, dənizdə qərq olmaz.
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.


more post like this