Ətir dükanımı, ya ki, bu yerdən ötmüş yar?

Nigar surətimi, Aymı bəzmə nur saçar.

Onun yanından ötübsən səhər nəsimi, məgər,

Ki, ruha qüvvə verər, ətri aləmə dağılar.

Bu qəlbiparəyə lütfünlə qıl kömək, ey dost,

Ümid yolu üzümə aç nazınla ey dildar!

Hərif açıb qapını, yol veribdi meygədəyə,

Sən öz əlinlə mənə ver, ey gülüzlü nigar.

Şərab küpü sağ ikən, düşdü sağər əldən əgər,

Küp ağzını açaraq, qüssədən məni qurtar.

İcazə ver, soyunum mən bu hiylə xirqəsini,

Atım kənara, qoyum üz ayağına, ey yar!

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 

 

 


more post like this