Müstəhəbdir ki, körpənin dunyaya gəlişinin 7-ci günündə ata körpədən bəlaların uzaqlaşması məqsədilə bir qoyun və ya inək quraban kəsib ətini və ya bişmişhini yoxsullar arasında paylasın. Müstəhbdir ki, qurbanlıq qoyun oğlan uşağı üçün erkək, qız uşağı üçün dişi ve eyibsiz olsun. Qurabnlıq etin tamamile yoxsullara paylanmasi mustehebdir. Hemçinin, qoyunun bir ayağının mamana verilmesi müstehebdir. Valideynlerin qurbanlıq etdən yemeleri mekruhdur.
Əqiqə, körpədən bəlaların uzaqlaşmasına səbəb olur. Əgər valideynlər uşaq üçün eqiqə etmeyiblərsə, müstehebdir ki, uşaq özü üçün əqiqə etsin.
Əqiqəyə oxunan dua:
Bismillahi və billahi Alahummə əqiqətun ən fulan (korpənin adi deyilsin) ləhmuha biləhmihi və dəmuha bidəmihi və əzmuha biəzmihi. Allahummə icəlhu viqaən liali Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi.
more post like this