Peyğəmbərlərin ən uzun ömürlüsü Həzrət Nuh (əleyhissalam) olmuşdur və onun peyğəmbərlik müddəti 950 il olmuşdur


more post like this