Sual: 116. Xüms ilinin sonunda bir qədər ərzaq artıq qalmışdır. Bu ərzağın xümsü hazırkı qiymətlə hesab olunmalıdır, yoxsa alış qiyməti ilə hesab etmək kifayət edər?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Hazırkı qiymətlə hesab olunmalıdır.


Sual: 117. Bir şəxsin iki növ bir-birindən fərqli malı var. (Birinin xümsü verilib o birisinin verilməyib). Bu şəxs öz illik xərcini yalnız xümsü verilməmiş pul ilə təmin edib, xümsü verilmiş pulu ehtiyata saxlaya bilərmi?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Bəli. Bu işə icazə verilir.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this